Sidhuvud

Lämna granskningsunderlag
Läs mer se även Bygglösen

Vid behov av teknisk hjälp kontakta supporten:

  • Telefon 08-50 55 59 70
  • Mail support@bi.bygglosen.se

För övriga frågor kring LÖSEN kontakta:

  • Sveriges Byggindustrier
    Telefon växel: 08- 698 58 00
  • Maskinentreprenörerna
    Telefon växel: 08-762 70 65
 

Välkommen till www.losenrapportering.se!

Sveriges Byggindustrier (BI), Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnads har i Byggavtalet respektive Entreprenadmaskinavtalet kommit överens om att företag med dessa avtal ska skicka granskningsunderlag till Byggnads.

BI, ME och Byggnads har därför tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Enskilda personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund är skyddade mot identifiering på personnivå.

OBS!! Nya Yrkeskoder: Företagen ska ändra till nyk14 (Näringslivets Yrkesklassifikation 2014) i sina lönesystem så LÖSEN-fil från Lönesystem och Manuell inmatning via webbformulär innehåller aktuell data. Yrkeskoder nyk14