Sidhuvud

Lämna granskningsunderlag
Fr.o.m. 7 maj 2012 kan granskningsunderlag till Byggnads rapporteras här.

Läs mer se även Bygglösen

Vid behov av hjälp kontakta supporten:

  • Telefon 08-50 55 59 70
  • Mail support@bi.bygglosen.se
 

Välkommen till www.losenrapportering.se!

Sveriges Byggindustrier (BI), Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnads har i Byggavtalet respektive Entreprenadmaskinavtalet kommit överens om att företag med dessa avtal ska skicka granskningsunderlag till Byggnads.

BI, ME och Byggnads har därför tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Enskilda personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund är skyddade mot identifiering på personnivå.